web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  51 2018.02.26 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Orăștie a terenurilor aferente unor străzi Descarca
  50 2018.02.26 privind constatarea situației juridice a unui teren situat în intravilanul Municipiului Orăștie Descarca
  49 2018.02.26 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăștie, str.Unirii, nr.30,
în două loturi distincte
Descarca
  48 2018.02.26 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăștie, str.Luminii nr.10,
în două loturi distincte
Descarca
  47 2018.02.26 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Orăștie Descarca
  46 2018.02.16 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local al municipiului Orăștie Descarca
  45 2018.02.16 privind alegerea președintelui de ședință pe perioada martie - mai 2018 Descarca
  44 2018.02.16 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" R.A Orăștie pe anul 2018 Descarca
  43 2018.02.16 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie pe anul 2018, în vederea susținerii activității S.M.U.R.D. Descarca
  42 2018.02.16 privind aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2018 Descarca
  41 2018.02.16 privind aprobarea modificării statului de funcții și organigramei Spitalului Municipal Orăștie Descarca
  40 2018.02.16 privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăștie, Direcția Tehnică, Serviciul Administrarea domeniului public și privat, Compartiment Infrastructură urbană Descarca
  39 2018.02.16 privind modificarea anexei la HCL nr.99/2007 referitoare la aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în municipiul Orăștie Descarca
  38 2018.02.16 privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2018 în municipiul Orăștie Descarca
  37 2018.02.16 privind aprobarea contului de încheiere a execuției bugetare pe anul 2017 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" R.A Orăștie Descarca
  36 2018.02.16 privind constatarea situației juridice a unui teren intravilan situat pe raza Municipiului Orăștie Descarca
  35 2018.02.16 privind însușirea documentației referitoare la dezmembrarea și partajarea imobilului situat în Orăștie, str.Ac.D.Prodan, nr.2 în 6 loturi distincte Descarca
  34 2018.02.16 privind acceptarea donației unui teren situat în municipiul Orăștie, Str. Erou Moraru Călin Gabriel, f.n. Descarca
  33 2018.02.16 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Orăștie Descarca
  32 2018.02.16 privind anularea numerelor cadastrale atribuite parcelelor rezultate prin dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 62055 și dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăștie, str.Grădiștei, nr.2 în trei loturi distincte Descarca

Pagina: 1 din 172  Înregistrări: 3426
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori