web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  67 2017.03.30 privind modificarea HCL nr.195/2016 referitoare la însușirea rapoartelor de evaluare și a vânzării terenului intravilan situat în Orăștie, str.dr.Stelian Ivașcu, nr.2 și nr.4 Descarca
  66 2017.03.30 de completare a HCL nr.200/2016 privind modificarea HCL nr.105/2015 referitoare la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului pentru constatarea, încasarea și utilizarea taxei speciale de salubrizare Descarca
  65 2017.03.30 privind modificarea și completarea HCL nr.197/2016 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 Descarca
  64 2017.03.30 privind modificarea HCL nr.175/2016 referitoare la aprobarea închirierii unui spațiu situat în Orăștie, str.N.Bălcescu, nr.16, ca sediu pentru Alianța Liberalilor și Democraților - Organizația Orăștie Descarca
  63 2017.03.30 privind revocarea HCL nr.174/2016 referitoare la aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  62 2017.03.30 privind modificarea HCL nr.158/2016 privind completarea H.C.L. nr.181/2007 referitoare la propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii Descarca
  61 2017.03.30 privind modificarea HCL nr.151/2016 referitoare la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și a metodologiei de calcul a chiriei lunare a locuințelor A.N.L. din municipiul Orăștie Descarca
  60 2017.03.30 privind propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  59 2017.03.30 privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea militară 0451 Deva în domeniul public al municipiului Orăștie și administrarea Consiliului local Orăștie, a unui teren extravilan
Descarca
  58 2017.03.30 privind stabilirea unor măsuri referitoare la finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăștie Descarca
  57 2017.03.30 privind aprobarea modificării statului de funcții și organigramei Spitalului Municipal Orăștie Descarca
  56 2017.03.30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" pe anul 2017 Descarca
  55 2017.03.30 privind aprobarea contului de încheiere a execuției bugetare pe anul 2016 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" R.A. Orăștie Descarca
  54 2017.03.30 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2017 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații olandeze din orașul înfrățit Sliedrecht (Olanda) în perioada 3-7 aprilie 2017 Descarca
  53 2017.03.30 privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Fenouillet (Franța) în perioada 18-26 aprilie 2017 Descarca
  52 2017.03.30 privind acordarea unei sume de bani familiilor din Orăștie care au împlinit
50 de ani de căsătorie
Descarca
  51 2017.03.30 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere a unui spațiu situat în Orăștie, str.Unirii, nr.28 Descarca
  50 2017.03.30 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.5 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  49 2017.03.30 privind aprobarea cedării cu titlu gratuit a capacitații energetice aferente cotei de participare a municipiului Orăștie și predarea către operatorul SC E-Distribuție Banat S.A. a capacitații energetice aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă a obiectivului de investiții "Realizarea rețelei electrice de joasă tensiune în zona str.Progresului din municipiul Orăștie" Descarca
  48 2017.03.30 privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Școlii Gimnaziale "Dr.A.Vlad" Orăștie, Școlii Gimnaziale "D.Stanca" Orăștie, Liceului Tehnologic "N.Olahus" Orăștie și a Colegiului Național "A.Vlaicu" Orăștie Descarca

Pagina: 1 din 157  Înregistrări: 3122
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori