web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local

Prezentarea generală a orașului


Municipiul Orăștie este situat în partea dinspre est a județului Hunedoara, la 27 km distanță de reședința de județ, orașul Deva. Suprafața municipiului este de 3862 ha din care terenul intravilan este de 995 ha. Coordonatele geografice: 45°47'30" latitudine nordică și 23°11'30" longitudine estică, pe drumul național ce leagă Deva de Sebeș și Alba Iulia.
Căi de comunicație rutieră:
- DN 7 București - Râmnicu-Vâlcea - Sibiu - Sebeș - Orăștie - Deva - Arad - Nădlac;
- DJ 705 Orăștie - Costești;
- DC 40 Orăștie - Pricaz;
- DC 42 Orăștie - Gelmar - Geoagiu.

Clima orașului se caracterizează printr-o temperatură medie multianuală de +9,8°C, luna iulie înregistrând temperaturi medii de +20°C iar luna ianuarie de -3°C. Precipitațiile atmosferice au regim redus cu un maxim în luna iulie de 80 mm și un minim în luna februarie de 30 mm.


Suportul geologic. Municipiul Orăștie se încadrează în Culoarul Mureșului. Acesta este încadrat de Munții Șureanu (Munții Orăștiei), parte a Carpaților Meridionali și de ramura sudică a Munților Apuseni (Munții Metaliferi).
În zonă sunt prezente depozite fluviale: nisipuri, pietrișuri, argile din zonele de luncă; acumulări deluviale: argile; acumulări coluviale. Pe lângă acestea există și formațiuni antropice, care sunt cele mai recente.

Flora. În lunca Mureșului, vegetația cuprinde diverse plante (salcie, plop, răchită, arin). În pajiști există floră ierboasă, iar la marginea orașului se întâlnesc livezi cu pomi fructiferi și viță de vie. Pădurile de foioase cuprind diferite tipuri de arbori (stejar, carpen, corn), La margini, și mai ales în tăieturile acestor păduri, întâlnim alunul, rugul de mure, rugul de zmeură, socul, măceșul și păducelul.

Fauna. Animalele aflate în pădurile de la marginea orașului cuprind diverse specii: mistreț, lup, vulpe, veveriță dar și căpriorul și iepurele. Dintre păsări se pot aminti potârnichea și mierla iar în luncile râurilor se întâlnesc rațe sălbatice și fazani. Dintre apele curgătoare Mureșul este cel mai bogat în pește (somn, mreană, scobar, crap, clean). Cursul superior al râurilor Grădiște și Sibișel este populat cu păstrăvi.

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori