web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local

CREȘA MUNICIPALĂ ORĂȘTIE

 • Este un compartiment al Serviciului Public de Asistență Socială subordonat Consiliului Local Orăștie.

SEDIUL CREȘEI

 • Orăștie, str.Pricazului, nr.46, tel. 0254-241090

PROGAMUL DE FUNCȚIONARE

 • luni - vineri între orele 06.00-18.00.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 • îl constituie furnizarea de servicii primare și specializate copiilor de vârstă antepreșcolară.

BENEFICIARII DE SERVICII

 • copiii și părinții acestora cu domiciliul/reședința în municipiul Orăștie.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • cerere de înscriere;
 • copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 • copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției, a sentinței de divorț etc.;
 • adeverința de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali;
 • adeverința de la medicul de familie al copilului în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;
 • fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • aviz epidemiologic privind intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 ore înainte de a începe frecventarea unității.

SERVICIILE ACORDATE

 • servicii de educație timpurie realizate în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăți/deficiențe de dezvoltare;
 •  servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;
 • supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor;
 • servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, educație parenterală de informare.

Aleea de intrare

Loc de Joacă

Hol de intrare

Dormitor
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori