MUNICIPIUL ORĂȘTIE
portalul oficial al municipiului

Arhivă comunicate

Formularul digital de intrare în România (PLF)

Începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în țară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană și reglementat astăzi de Guvernul României. În acest sens, regăsiți mai jos fișiere și un filmuleț de informare și promovare

Citește tot articolul »

Certificare ISO 9001:2015

În cadrul proiectului "Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Orăștie", finanțat cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, una dintre principalele achiziții ale acestui proiect a reprezentat-o contractul de prestări servicii privind „implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 : 2015", certificare obţinută de Primăria Municipiului Orăştie în data de 20.04.2021. Derularea acestui contract a presupus parcurgerea unor serii de etape după cum urmează: 1. Realizarea unei analize inițiale a sistemului de management existent în cadrul Primăriei Municipiului Orăștie din punctul de vedere al realizării cerințelor esențiale ale standardului de referință, SR EN ISO 9001:2015, analiza sistemului real de lucru din cadrul instituției, situațiilor neconforme față de cerințele standardului dorit, resurselor umane, documente și formulare utilizate în cadrul instituției. 2. Documentarea despre politica Municipiului Orăștie în domeniul calității și a și a domeniului de aplicare al Sistemului de Management al Calității 3. Analizarea și evaluarea riscurilor și oportunităților în cadrul Primăriei Municipiului Orăștie 4. Elaborarea documentației Sistemului de Management al Calității 5. Instruirea personalului cu atribuții și responsabilități în domeniul calității serviciilor 6. Implementarea Sistemului de Management al Calității care se va reflecta în desfășurarea activităților de zi cu zi. 7. Asistență pentru certificarea sistemului de management al calității de către un organism de certificare acreditat. După o perioadă de funcționare a noului sistem de management implementat s-a realizat un audit extern de către un organism de certificare, iar în urma acestuia s-a primit un certificat care atestă faptul că sistemul respectă și este conform cerințelor standardului. Standardul ISO 9001:2015 este cel mai cunoscut standard si este folosit pentru sistemele de management al calității din toata lumea. Acest standard are în vedere managementul proceselor din cadrul instituției Municipiului Orăștie, orientarea către cetățeni, contribuind astfel la creșterea gradului de satisfacție al acestora, creșterea eficacității personalului instituției și îmbunătățirea comunicării cu cetățenii.

Citește tot articolul »